Verfrissende oplossingen voor volwassen vraagstukken gebaseerd op inspirerende ideeën van kinderen

scroll-light.png

Verfrissende oplossingen voor volwassen vraagstukken gebaseerd op inspirerende ideeën van kinderen

scroll-light.png

Verfrissende oplossingen voor volwassen vraagstukken gebaseerd op inspirerende ideeën van kinderen

Onze Overtuigingen

Kinderen denken anders en laten zich niet stoppen door dingen die onmogelijk lijken. Wij ook niet!

Bij ConsultingKids zijn we overtuigd van twee dingen: Kinderen kunnen volwassenen helpen met het oplossen van complexe vraagstukken

én hebben de rest van hun leven plezier van de vaardigheden die ze daarbij opdoen.

 

*** ook in deze ‘corona-tijd’ hebben we meerdere mogelijkheden om op een verantwoorde manier in en met klassen samen te werken ***

 

 

Voor Organisaties

Werken aan complexe volwassen vraagstukken met verfrissende oplossingen en direct beweging

Het wereldbeeld van kinderen is anders dan dat van volwassenen. Kinderen zijn onbevooroordeeld, stellen vragen die wij als volwassenen niet durven stellen en komen met gedachten die niet bij ons opkomen. ConsultingKids boort deze andere manier van denken aan; geïnspireerd door de verfrissende ideeën van kinderen komen we tot oplossingen om organisaties en onze samenleving verder helpen.

Voorbeelden van vraagstukken zijn:

 • Hoe geven we de governance vorm voor de decentralisatie van de jeugdzorg?
 • Hoe vertalen we de landelijke strategie door naar de lokale banken in de regio’s?
 • Hoe kunnen we het beste ons armoedebeleid vormgeven?
 • Hoe verbeteren we leren binnen de context van een grote multinational?

Bepaald geen kinderachtige vraagstukken dus!

Voor meer voorbeelden zie impressie vraagstukken en onze opdrachtgevers verderop op deze site.

Een traject met ConsultingKids biedt organisaties:

 • een kijk door de ogen van kinderen naar hun eigen vraagstuk 
 • toegang tot de creatieve ideeën van kinderen
 • hulp met inspirerende, naar de volwassen wereld vertaalde, oplossingen die hen op weg helpen 
 • de mogelijkheid om gevoelige onderwerpen en oplossingen bespreekbaar te maken en beweging in gang te zetten 
 

Voor Kinderen

Kinderen leren professionele vaardigheden en hebben een onvergetelijke leerzame dag

Daarnaast reiken we kinderen methoden en technieken van gerenommeerde adviesbureaus en uit bekende managementboeken aan die vertaald zijn naar hun belevingswereld. Gebaseerd hierop leren we ze:

1. Doorvragen en komen tot de kern van het probleem
2. Samenwerken en ja-ennen
3. Oplossingen verzinnen vanuit verschillende perspectieven
4. Prioriteren en argumenteren
5. De beste oplossingen nog beter maken

Zo leren we kinderen probleemoplossende vaardigheden die velen van ons pas later in ons werkende leven meekrijgen maar eigenlijk graag al veel eerder hadden willen weten…

Een traject met ConsultingKids biedt kinderen:

 • vaardigheden waarmee ze nu en in de toekomst problemen op kunnen lossen
 • een onvergetelijke dag waarbij ze werken aan een echt volwassen vraagstuk
 • een gevoel van trots en serieus genomen worden
 • benoeming tot junior consultant van ConsultingKids (met bijbehorend diploma)

Dit doen we ten tijde van het Corona-virus via ons concept ‘ConsultingKids AT HOME’. De sessies met de kinderen thuis bestaan uit een gave combinatie van instructievideo’s, dingen bouwen, oplossingen bedenken vanuit allerlei verschillende perspectieven, dingen uitvinden en meer!

 

*** ook in deze ‘corona-tijd’ hebben we meerdere mogelijkheden om op een verantwoorde manier in en met klassen samen te werken ***

Een selectie van onze opdrachtgevers

Bedrijven

Bepaald geen kinderachtige vraagstukken!

Bedrijven

 • Hoe vertaal je een landelijke strategie het beste door naar de regionale kantoren?
 • Hoe versnellen we het leren binnen een multinational?
 • Hoe kan je betere customer journeys inrichten zodat de klanttevredenheid verhoogt?
 • Hoe vergroot je de betrokkenheid van medewerkers bij de bedrijfstransformatie?
 • Hoe reduceer je HR kosten en vergroot je het medewerkers-commitment?
 • Hoe ga je mee in digitale ontwikkelingen?
 • Hoe verbeter je producten/concepten?

en meer…

 

Overheid

 • Hoe hou je het zorgstelsel betaalbaar?
 • Wat is de beste invulling voor de omgevingsvisie?
 • Hoe geef je het armoedebeleid vorm?
 • Hoe richt je organisatieontwikkeling in?
 • Hoe vul je bij regionale samenwerking de governance in?
 • Wat is de slimste manier om files te reduceren (zonder extra asvalt)?
 • Wat is een nieuwe manier om jeugdbeleid vorm te geven?

en meer…

NGO's

 • Hoe reduceer je het aantal kindhuwelijken in Nigeria?
 • Wat zijn manieren om participatie vorm te geven?
 • Hoe stimuleer je gender equality?
 • Hoe promoten we schoolmelk in Uganda?
  Hoe verbeter je het onderwijs?
 • Hoe kunnen we bij de jeugd ondernemerschap stimuleren?
 • Hoe kunnen agrariërs en veehouders in Nigeria beter samenleven?

en meer…

Ben je benieuwd of we al hebben gewerkt aan een vraagstuk wat bij jou leeft? Mail ons!

Reacties van onze opdrachtgevers

Reacties van onze opdrachtgevers

In duidelijke stappen naar een verfrissend resultaat

Afhankelijk van het vraagstuk bepalen we samen met de opdrachtgever welke aanpak het beste aansluit bij de doelstellingen en ambities. Onze kennis en professionele ervaring, evenals inzichten uit eerdere trajecten bij ConsultingKids zijn daarbij de noodzakelijk ingrediënten voor een zo succesvol mogelijke aanpak. Of het nu gaat om inspirerende ideeën, nieuwe inzichten of verrassende oplossingen, wij streven ernaar zoveel mogelijk impact te genereren in onze projecten, programma’s of verandertrajecten. Daarbij baseren wij ons altijd op de verfrissende denkkracht van kinderen die wij zoveel mogelijk proberen te benutten en daarmee organisaties verder helpen.

Stap 1

Samen verkennen we de vraag en komen we tot de kern

Stap 2

Vertaling van de vraag naar de wereld van de kinderen

Stap 3

Inspirerende ideeën ophalen bij kinderen

Stap 4

Van ideeën naar verfrissende oplossingen

Stap 5

Samen scherpen we de oplossingen aan

Stap 6

Samen zetten we de eerste stappen

Stap 1:
Verkennen van de vraag
Samen met de verkennen we de vraag en de context. Welk vraagstuk kan een frisse blik gebruiken? Wat is de scope en de ambitie? Waar moeten we rekening mee houden? Welke informatie (cijfers, strategieën, meningen, dynamiek, rapportages, ...) is relevant? We bepalen de vraag in gesprek met de opdrachtgever, doen aanvullend onderzoek en brengen het probleem terug tot de kern. De uitwerking toetsen we bij de opdrachtgever voordat we verder gaan.
Ga naar de volgende stap >>
Stap 2:
Vertaling naar de kinderwereld
De essentie van het vraagstuk vertalen we naar een verhaal dat voor kinderen van 8 tot 12 jaar goed te begrijpen is. Het verhaal vertelt als een sprookje en bevat alle kernelementen van het volwassen vraagstuk. Het resulterende verhaal toetsen we bij de opdrachtgever. Dit leidt vaak al tot eerste inzichten.
Ga naar de volgende stap >>
Stap 3:
We halen inspirerende ideeën op bij kinderen
Meerdere basisschoolklassen met kinderen in de leeftijd 8 tot 12 gaan onder begeleiding van een ervaren adviseur een dag aan de slag met een geïllustreerde versie van het verhaal. De kinderen genereren ideeën en oefenen in de rol van probleemoplosser. De opdrachtgever is bij deze dagen aanwezig om zo uit eerste hand te horen hoe de kinderen reageren. Aan het eind van de dag verzamelen we de ideeën en worden de kinderen benoemd tot junior consultant van ConsultingKids met bijbehorend diploma.
Ga naar de volgende stap >>
Stap 4:
We vertalen de ideeën naar verfrissende oplossingen voor de volwassen wereld
Na de enerverende dagen met de kinderen vertalen we het geheel naar een inspirerend advies. In een overzichtelijk eindproduct verwerken we het vraagstuk, verhaal, de ideeën van kinderen en onze adviezen.
Ga naar de volgende stap >>
Stap 5:
Aanscherpen van oplossingen
Tijdens deze workshop worden de resultaten tot nu toe (vergelijkbaar met bovenstaande poster) toegelicht door de ConsultingKids- adviseur die van begin tot eind betrokken is bij de opdracht. Vervolgens stimuleren we de deelnemers om op basis van de ideeën van de kinderen te komen tot aanvullende ideeën. Dit onder het motto “combineer, associeer en vind nog meer!”. Iedere deelnemer heeft immers weer zijn eigen referentiekader en ervaring waardoor er soms nog mooiere ideeën kunnen ontstaan.
Ga naar de volgende stap >>
Stap 6:
Samen zetten we de eerste stap
Samen met de deelnemers maken we vervolgens een selectie van de meest geschikte en bruikbare resultaten. Hiervoor hanteren we enkele van dezelfde vaardigheden als die de kinderen hebben geleerd Kortom we kijken met de nader te bepalen betrokkenen kritisch naar de adviezen en bepalen samen waar jullie de komende weken ook echt op in gaan zetten. Dus geen grote vergezichten en plannenmakerij, maar actie!
Ga naar de volgende stap >>
Previous
Next

Een kleine indruk van ons bedrijf in cijfers en beelden

0
Opdrachten

waar wij samen met de mensen in de organisaties aan hebben gewerkt

0
Landen

waar we de creatieve denkkracht van kinderen hebben losgelaten op volwassen vraagstukken

0
Kinderen

die wij probleemoplossende vaardigheden hebben geleerd en zijn benoemd tot junior Consultant

0
verfrissende oplossingen

en interventies die wij opdrachtgevers hebben geboden en impact mee maken

Ontelbaar

Vaak genieten

 met opdrachtgevers van de verfrissing, inspiratie en plezier die we in de samenwerking beleven

ConsultingKids opereert als moderne netwerkorganisatie

Ons team bestaat uit een netwerkorganisatie van 10 professionele adviseurs en projectmanagers, elk met een eigen achtergrond: zo hebben we jarenlange ervaring als organisatie- en beleidsadviseurs en projectmanagers bij private partijen bij gemeentelijke en landelijke overheden, de creatieve industrie, media, IT en onderwijs. Daarnaast delen we met elkaar een aantal cruciale eigenschappen; het enthousiasme en analytische vermogen om complexe vraagstukken van organisaties aan te pakken, de creativiteit nodig om tot innovatieve en nieuwe perspectieven te komen, het vermogen om daarin de verfrissende denkkracht van kinderen te herkennen en te benutten, en de overtuiging dat wij kinderen in hun ontwikkeling helpen met ons lesprogramma ‘probleemoplosser in 1 dag’.

 

In elk traject wordt met een team van 3-4 mensen samengewerkt met 1 duidelijk aanspreekpunt voor de opdrachtgever. De focus van onze activiteiten liggen op Nederland, Belgie, UK, Uganda en Nigeria.

 

Meer weten? Neem contact op met ons kantoor op 06 528 81 023 of info@consultingkids.nl

 

Bas Warmerdam

 

Oprichter ConsultingKids

Met kritische denkers en dwarskijkers

raadvanadvies.png

De Raad van Advies….

heeft als doel om de ideeën en uitvoering van ConsultingKids aan te scherpen en zo de kwaliteit voor klanten en kinderen te optimaliseren. Hiervoor reflecteert de Raad van Advies op en adviseert over de visie, strategie en operatie en denkt constructief mee over nieuwe (verbeter) mogelijkheden. 

Leden

Albert Jan Kruiter Instituut voor Publieke Waarde
Raquel Smolders Corporate Communications leader Nederland P&G
Bjorn Hoejenbos Partner at Claassen , Molenbeek en Partners
Jan Fokke Mulder Practice Leader CGI
Gerben Vermeer Verpakkingsspecialist Paxko
Niels Smidt Overstag Consulting
Paul Hartman Sports Marketing Executive Asics
Ralph Hanekamp Manager en senior adviseur Hiemstra & De Vries & mede-oprichter Assist4Sport

Continue verbeteren van ConsultingKids gebaseerd op ideeën van kinderen

Uiteraard betrekken wij ook continue klassen om onze eigen organisatie te verbeteren. Dit doen we op dezelfde manier zoals we dat ook voor opdrachtgevers doen. Hiervoor vertalen we de uitdagingen die wij hebben, wordt ook ons een spiegel voor gehouden en krijgen we verfrissende oplossingen om ons werk leuker te maken, opdrachtgevers nog beter te helpen en kinderen nog beter vaardigheden te kunnen leren.

Ook zin om samen aan de slag te gaan? Neem contact op en we gaan in gesprek! 

Neem contact met ons op op :

Of volg ons op social media

 

 

Voor veel organisatie is de hierboven beschreven werkwijze het startpunt. Graag zetten we de creatieve denkwijze van kinderen ook in voor organisaties om verfrissende beweging te houden tijdens de uitvoering. Maar ook om te komen tot vernieuwende business concepten en voor sociaal ondernemerschap. En…net als bij ConsultingKids leren we de kinderen tegelijkertijd vaardigheden waar ze de rest van hun leven plezier van hebben. Vaardigheden die wij als volwassenen pas later in ons werkende leven meekrijgen maar eigenlijk graag al veel eerder hadden willen weten…Hoe we dit doen wordt hieronder verder uitgelegd.
 

Met kinderen thuis

Normaliter boort ConsultingKids de andere manier van denken aan met kinderen in de klas en nu dus (ook) met kinderen thuis; geïnspireerd door de verfrissende ideeën van kinderen komen we tot oplossingen om organisaties en onze samenleving verder helpen.

 

Doen jullie mee als opdrachtgever voor ConsultingKids AT HOME?

 

Zie voor meer informatie deze link

KidsAdvisoryboard

De werkelijkheid is niet maakbaar en dit kan er toe leiden dat de uitvoering soms net even anders loopt dan op voorhand bedacht. De KidsAdvisoryboard zorgt voor bijsturing tijdens de uitvoering en helpt de aangewezen projectleider van de betreffende organisatie met verfrissende ideeën hoe met eventuele uitdagingen om te gaan. Daarnaast houden ze de projectleider scherp op de te behalen resultaten, de voortgang en dat het ook leuk blijft voor de projectleider. In de praktijk betekent dit dat de projectleider eens in de 4-8 weken bij de klas terugkomt. Vaak is een KidsAdvisoryboard een vervolg van ScrumKids waar de basis voor uitvoering al is gelegd. De kinderen op hun beurt leren adviesvaardigheden en om wendbaar om te gaan met dilemma’s in de praktijk.

DisruptiveKids

Met welke concurrerende organisatie vagen we jullie organisatie compleet weg? Kortom een organisatie die 10x beter is dan jullie huidige organisatie en de hedendaagse manier van werken totaal ontwricht. Dit is de insteek die centraal staat bij DisruptiveKids en kan naast een organisatie ook betrekking hebben op een product of dienst. Doel is om te komen tot a) nieuwe inzichten om de huidige organisatie te verbeteren of b) de basis te leggen voor een nieuwe Start-Up naast de eigen organisatie om zo de concurrentie voor te blijven. De kinderen op hun beurt leren op vernieuwende bedrijfsmatige manieren te kijken naar kansen voor nieuwe bedrijfsconcepten en maken kennis met het denken als ondernemer.

Start-upKids

Komen tot social Start-Ups gebaseerd op de inspirerende ideeën van kinderen voor maatschappelijke vraagstukken. Dat is de droom bij Start-UpKids! Dus komen tot een echt bedrijf wat financieel gezond is en na start geen externe financiering nodig heeft, waar plek is voor mensen uit de bakken bij het UWV, medewerkers worden gecoacht door ondernemers uit de regio en maatschappelijke problemen worden aangepakt. Hiervoor definiëren we voor de kinderen vooraf een probleem en gaan met hen aan de slag om te komen tot oplossingen. Insteek is één of een combinatie van ideeën als basis te pakken voor een nieuwe te starten Social Start-Up. Waar mogelijk laten we de kinderen maar ook studenten een rol spelen om dit ook echt werkelijkheid te laten worden. Kinderen leren op hun beurt probleemoplossende vaardigheden en maken kennis met de verschillende facetten van het (sociaal) ondernemerschap.

Postadres

ConsultingKids B.V.
Minervalaan 7
2314 BT Leiden

 

Bezoekadres

Area071
Sisalbaan 5a
2352AZ  Leiderdorp

Bedrijfsinformatie

KvK-nummer 59896590
BTW-nummer NL183852667B01