ConsultingKids helpt gemeente bij tegengaan kansongelijkheid

Linkedin Facebook Instagram Envelope De bevordering van gelijke kansen is voor gemeentes een belangrijk speerpunt. Zaanstad heeft hierbij de kinderen in hun gemeente actief betrokken door samen met ConsultingKids een traject te doorlopen waarbij de vraag centraal staat wat de gemeente kan doen om ervoor te zorgen dat opgroeien in armoede niet leidt tot kansongelijkheid … Read more ConsultingKids helpt gemeente bij tegengaan kansongelijkheid