ConsultingKids Eindhoven Airport

ConsultingKids helpt bij Proefcasus Eindhoven Airport

Aan oud staatsecretaris Pieter van Geel is in 2018 de opdracht verleend om als verkenner een toekomstperspectief op te leveren voor Eindhoven Airport door middel van een Proefcasus. Aanleiding hiervoor is het aflopen van de huidige vergunning voor civiel medegebruik voor de luchthaven per 31 december 2019, alsmede de verwachting dat Eindhoven Airport eind 2019 de grens van het maximale toegestane aantal civiele vliegtuigbewegingen bereikt.

De missie van de Proefcasus is om op innovatieve wijze als regio via participatie en overleg met de omgeving (omwonenden en maatschappelijke organisaties, experts, bedrijven en overheden) met het oog op een passende weging van de verschillende belangen tot het best haalbare advies te komen over de ontwikkeling van Eindhoven Airport tot een toekomstbestendige en duurzame luchthaven.

De centrale vraagstelling van de Proefcasus is: Welk perspectief op de toekomst van Eindhoven Airport na 2019 is wenselijk en realiseerbaar? Hoe komen we tot een goede balans tussen economische groei en de belasting van de leefomgeving?

ConsultingKids haalt verfrissende ideeën bij kinderen op en vertaalt deze naar bruikbare input voor de visie op Eindhoven Airport 2030. En levert daarmee een concrete bijdrage aan het hoofdproduct: een visie op de toekomst van Eindhoven Airport. Deze visie dient ook als input voor de nationale luchtvaartnota.

Thema’s die ConsultingKids o.a. behandelt zijn governance, Social Return, Balans economische groei & belasting leefomgeving en participatie. ConsultingKids vertaald deze thema’s naar een wereld die kinderen ook begrijpen en bieden de 4 klassen in de regio zo de mogelijkheid om hun creatieve denkkracht los te laten op dit complexe volwassen vraagstuk.

En… terwijl we met de kinderen werken reiken we kinderen methoden en technieken van gerenommeerde adviesbureaus en uit bekende managementboeken aan die vertaald zijn naar hun belevingswereld. Zo leren we kinderen probleemoplossende vaardigheden die velen van ons pas later in ons werkende leven meekrijgen maar eigenlijk graag al veel eerder hadden willen weten…

Voor meer informatie over de aanpak, andere voorbeelden en meer….klik hier.

De komende weken zijn wij druk bezig met de klassen. Maar we zullen jullie via onze Instagram en LinkedIn op de hoogte houden van de vorderingen. Het resultaat wordt naar verwachting eind april door Pieter van Geel gedeeld met minister Cora van Nieuwenhuizen.

Postadres

ConsultingKids
Vitruviusstraat 150
2314CW  Leiden

Bezoekadres

Area71
Sisalbaan 5a
2352AZ  Leiderdorp

Contact

E. info@consultingkids.nl
T. +31 (0) 652 881 023

Bedrijfsinformatie

KvK-nummer 59896590
BTW-nummer NL183852667B01