afb-2-1.jpg

De Omgevingswet: samenwerken… Waarom ook al weer en hoe doen we dat dan?

De Omgevingswet wordt in 2021 van kracht en met name overheden zijn er druk mee bezig. Een wet om meer bij de leefwereld van de mensen te komen maar die ook volstaat met ambtelijke taal: ‘integrale samenwerking’ en ‘interbestuurlijke besluitvorming’ zijn hier twee voorbeelden van. Voor volwassenen al lastige begrippen, laat staan voor kinderen! Het is echter belangrijk dat je deze termen ook aan kinderen kunt uitleggen want: Als je het niet simpel kunt uitleggen, dan begrijp je het niet goed genoeg (Einstein).  

Samenwerken… waarom ook al weer?

De Omgevingswet betekent één wet voor de leefomgeving waardoor lokale problemen lokaal kunnen worden opgelost. Zo ontstaat er ruimte voor ontwikkeling van de kwaliteit van de leefomgeving. De Omgevingswet kent veel verschillende beleidsdoelstellingen, een paar voorbeelden: het vergroten van de bestuurlijke afwegingsruimte, het bewerkstelligen van een samenhangende benadering en het versnellen van de besluitvorming. 

De fysieke leefomgeving is niet van 1 ‘iemand’ en dat maakt het samenwerken zo belangrijk: de Rijksoverheid, provincies, waterschappen, GGD’s, gemeenten… Er zijn veel spelers betrokken bij (de kwaliteit van) de fysieke leefomgeving. En die moeten straks goed gaan samenwerken om de doelen van de Omgevingswet ook te bereiken. Maar ook binnen de organisaties zal goed samengewerkt moeten worden: gezondheid is van betekenis voor de fysieke leefomgeving en is van oudsher een ‘sociaal domein onderwerp’. Het sociale en fysieke domein zullen nader tot elkaar moeten komen om de fysieke leefomgeving te verbeteren of te handhaven. En meer intern: binnen de domeinen zal meer samengewerkt moeten worden.

Dit kennen we ergens van…

Wij hebben eerder opdrachtgevers geholpen bij (interne) samenwerkingsvraagstukken bij die andere grote wetsveranderingen: de decentralisaties van de jeugdzorg. Een vraagstuk die we in dit kader hebben uitgevoerd ging over het begrip ‘governance’. Dit hebben we vertaald naar het spel van samenwerken om hier met de kinderen over te praten. De vraag was eigenlijk om de juiste spelregels te bedenken en af te spreken zodat dit spel van samenwerken ook daadwerkelijk (goed!) gespeeld kan worden door de organisaties.

Hoe denken kinderen daar dan over?

Een treffend, mooi advies wat de kinderen ons gaven over de regels voor samenwerken was de volgende: ‘Niet ego-ën!’. Oftewel: je eigen plan trekken zonder rekening te houden met de ander kon volgens de kinderen echt niet. Wat ons na dit traject opviel was dat de betrokken medewerkers het taalgebruik van de kinderen over begonnen te nemen: ‘Je mag niet ego-ën’werd met een knipoog en met een serieuze ondertoon gezegd waardoor men elkaar laagdrempelig aansprak op elkaars belangen en de spelregels die waren afgesproken.

Samenwerken? Eerst spelregels afspreken!

Ook voor het succesvol implementeren van de Omgevingswet is samenwerken noodzakelijk. Ga hierover in gesprek met als doel om heldere afspraken met elkaar te maken over de werkwijze rondom samenwerken. Zo kent iedereen zijn of haar rol en kan die ook gepakt worden. En het geeft een basis om elkaar aan te spreken op samenwerkingen die ondanks de spelregels nog niet zo soepel verlopen.

Wil je met kinderen in gesprek over welke spelregels voor jouw context belangrijk zijn? Neem contact met ons op!

Postadres

ConsultingKids
Vitruviusstraat 150
2314CW  Leiden

Bezoekadres

Area71
Sisalbaan 5a
2352AZ  Leiderdorp

Contact

E. info@consultingkids.nl
T. +31 (0) 652 881 023

Bedrijfsinformatie

KvK-nummer 59896590
BTW-nummer NL183852667B01